Visste du det här om hepatit A och B?

Hepatit A är en akut leverinflammation som sprids via virus oftast i mat förorenat av människors avföring. Symptomer på hepatit A är gulhet i ögonen och på huden, trötthet, feber, illamående och diarre.

Hepatit B är också en leverinflammation men den kan vara både akut och långvarig (kronisk). Hepatit B sprids oftast via blodet. Hepatit B ger upphov till samma symptomer som hepatit A men de upPkommer långsammare.

När ni planerar en resa är det bra att fundera i god tid på vilka vaccinationer som rekommenderas vid resmålet.

Om du vill ha mera information om dessa sjukdomar eller vacciner gå in på www.rokote.fi (tyvärr är sidan endast på finska).

body-of-water-3045871_1280