Lääkevarmennusjärjestelmä
13.2.2019
Kosmetiikka viikko
4.4.2024

VERIFIKATIONSSYSTEMET FÖR LÄKEMEDEL

Den 9 februari 2019 tas ett nytt europeiskt verifikationssystem för läkemedel i bruk i Finland.

Varför tas verifikationssystemet för läkemedel i bruk i Europeiska Unionen?
Läkemedelsförfalskningar är ett betydande problem i världen och ett växande hot även i Europa. Med hjälp av verifikationssystemet skyddas kunderna i och med att apoteken försäkrar sig om att endast äkta läkemedel expedieras. I finländska apotek har förfalskade läkemedel aldrig påträffats.

Läkemedelsförpackningarna får nya detaljer som garanterar äktheten.
De nya säkerhetsdetaljerna är:
• en kod som avläses elektroniskt och som
identifierar läkemedelsförpackningen
• en säkerhetsförsegling, till exempel ett sigill,
en säkerhetskork eller ett rivband

Apoteken expedierar i några års tid även läkemedelsförpackningar som inte har de nya säkerhetsdetaljerna.

Vad innebär det här på apoteket?
Läkemedlets äkthet kontrolleras ännu nogrannare än förr på apoteket innan det överlåts till kunden. Farmaceuten eller provisorn kontrollerar också att säkerhetsförseglingen som visar att förpackningen inte öppnats är hel. I början kan kontrollen av säkerhetsdetaljerna göra expedieringen lite långsammare. Systemet kan i början orsaka situationer där apoteket måste ta reda på en läkemedelsförpacknings uppgifter av läkemedelsföretaget. Men kunden behöver inte bli orolig för det.

Apotekspersonalen berättar gärna mer om verifikationssystemet.