Centralapoteket i Karleby

"Vänlig och sakkunnig betjäning i ett rymligt och ljust apotek med modern teknik."
keskusapteekki19 (Small)

Birgitta Måsabacka apotekare vid Centralapoteket i Karleby

 • På Centralapoteket arbetar 36 personer.
 • Ungefär hälften är farmaceuter och provisorer. På apoteket finns också hälsovårdare och utbildad teknisk personal.
 • Nästan hälften av personalen har svenska som modersmål.
 • Expediering av recepten sker med hjälp av en Rowa-robot och farmaceutisk hjälp finns alltid att fås på egenvårdssidan.
 • Inom frihandeln betjänar Oy Rohdos Kokkola Hälsa Ab.

Historia

 • Centralapoteket grundades år 1979 i närheten av hälsovårdsstationen och Centralsjukhuset.
 • Apotekets grundare Tage Åkerlund verkade som apotekare fram till år 2006, varefter Riitta Laitila blev apotekare. Nuvarande apotekare Birgitta Måsabacka tillträdde den 24.4.2015.
 • Sättet att sköta ärenden har ändrats och år 2009 flyttade vi till KPO:s utrymmen. Karlebyborna känner oss som Prismas apotek, men officiellt heter vi Centralapoteket i Karleby.
 • Vi har långvarig erfarenhet av läkemedelsförsörjning till hemsjukvården, vårdhem och fartyg. Apotekets dosdispenseringstjänst omfattar ca 100 kunder och vid behov gör vi också en helhetsbedömning av medicineringen.
 • Av hälsovårdarens tjänster är speciellt injicering av fästing- och andra vacciner uppskattat bland kunderna.
 • Apoteket har årligen flera studeranden. Farmacistuderande, läkemedelsteknikerpraktikanter och läroavtalsstuderande. Vi verkar som undervisningsapotek för Helsingfors- och Östra Finlands univerisitet samt för Åbo Akademi.
 • Vi vill utveckla verksamheten för kundens bästa, bland annat genom skolning. Vi blev valda till årets undervisningsapotek år 1996 och 2013. År 2016 fick Centralapoteket priset som årets Lärande Arbetsplats (Oppiva työyhteisö).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA