Tjänster

Helhetsutvärdering av medicinering

Vår specialutbildade farmaceut Sari Koskela-Björk kan på kundens begäran göra en grundlig helhetsutvärdering av medicineringen. Kunden kan komma till utvärderingen på eget initiativ eller på rekommendation av läkare om något i medicineringen upplevs som problematiskt.  Man strävar till att förbättra kundens hälsa och livskvalitet och att medicineringen är ändamålsenlig  och trygg att använda samt minska läkemedelskostnaderna.

Vi förutsätter att kunden har en ansvarig läkare, med vilken farmaceuten kan diskutera medicineringen, läkaren fattar beslut om eventuella åtgärder, inte apoteket !

Kunden intervjuas och hela medicinering kartläggs (också egenvårdsmediciner).  Efter helhetsutvärderingen får kunden en slutrapport och rekommendationer för vidare åtgärder.  Det finns möjlighet att välja mellan en grundlig helhetsutvärdering samt begränsad utvärdering av medicinlista. Fråga mera om skillnaden på dessa tjänster från vårt apotek. Grundlig utvärdering kostar 400€ och begränsad utvärdering 150€.

Maskinell läkemedelsdosdispensering

Maskinell läkemedelsdispensering är en tjänst som vi erbjuder våra kunder. Tjänsten erbjuds både åt privata kunder och åt de som bor på service- hem. Med tjänsten underlättar samt tryggar  man användningen  av läkemedlen  på rätt sätt  och på rätt tidpunkt under dagens lopp .  Dessutom innebär det inbesparningar i läkemedelskostnaderna.

Innan apoteket börjar med läkemedelsdispensering ser apoteket över kundens totala medicinering och medicinernas eventuella samverkan. I fortsättningen förvarar apoteket kundens recept samt förnyar recepten automatiskt  Apoteket  tar hand om beställning och expediering av de läkemedel som används regelbundet.  Åt kunden levereras läkemedlen för två veckor åt gången och med dem medföljer ett läkemedelskort, där de nyaste uppgifterna om medicineringen framkommer. Detta kort är bra att ha med sig när man besöker läkare.

Denna tjänst kostar 8,50 euro /vecka. Med vissa kriterier ersätter FPA en del av dispenseringskostnaden. Apoteket söker ersättningen från FPA. De dosdispenserade läkemedlen faktureras med 3 månaders mellanrum. Vid prissättningen uppmärksammas endast de läkemedel som har expedierats.

Fråga mera om denna tjänst på apoteket !

Fimpa med hjälp av vår rökavvänjningstjänst!

Ta del av vårt apoteks rökavvänjningstjänst. Du får personlig och sakkunnig hjälp vid val av rökavväjningsprodukter samt råd och stöd för att hålla fast vid beslutet att sluta röka. Du får träffa din personliga handledare och tillsammans gör ni upp planen för rökavvänjningen. Programmet tar ungefär 3-6 månader. Vi kan även testa kolmonoxidhalten i utandningsluften samt göra mikrospirometritest. Tjänsten kostar 60 euro.

Vikt- kontroll

Nästa kurs för viktminskning startar snart, fråga på apoteket och kom med! Kursen kostar 90€ och gruppen samlas 10 gånger.

Förnyande av recept

  • Om ni besöker läkare regelbundet (minst en gång om året), och recepten bör förnyas mellan läkarbesöken, så kan ni föra recepten till apoteket för att förnyas. Vi kontaktar då läkaren för er del.

  • För receptet att förnyas innan medicinen tagit slut. Det är bra att reservera 1-2 veckor för att få recepten förnyade. Recept som är utskrivna av hälsovårdcentralläkare förs till hälsovårdcentralen på eftermiddagarna och vi får dem tillbaka efter cirka en vecka. Vi ringer läkarna vid sjukhuset och de privata läkarstationerna varje vardag efter klockan 13. Även då måste några dagars tid reserveras eftersom man inte alltid genast kan nå läkarna per telefon. Recept som är utskrivna vid olika arbetsplatshälsovårdsstationer bör föras direkt till respektive arbetsplatshälsovårdsstation av kunden själv.
  • Det kostar 2 euro / medicin att förnya receptet i apoteket, men högst 5 euro / kund. Även läkaren kan debitera arvode vid förnyande av recept.
  • Alla recept kan inte förnyas via apoteket. Läkarna förnyar i allmänhet inte antibiotikakurer utan att träffa patienten. Mediciner som verkar på centrala nervsystemet (t.ex. sömnmedicin och starka värkmediciner) kan inte förnyas per telefon. Tag vid sådana fall kontakt direkt med läkaren.
  • Du kan även skicka dina e-recept och förnyas till ditt eget team vid hälsovårdscentralen från din egen dator. Du kan skicka dina e-recept och förnyas genom att logga in på Mina Kanta-sidor (www.kanta.fi/sv). Mina Kanta-sidor föreslår alltid först att du skickar ditt recept till samma ställe som du fått receptet ifrån, men du kan även välja själv vart du vill skicka den. Märk att alla organisationer tar inte emot begäran om receptförnyelse elektroniskt. E-receptet kan förnyas elektroniskt om du någongång hämtat medicin på receptet och om det inte är över 16 månader sedan det är skrivet.