Läkemedelsavfall

Returnering av oanvända/ gamla läkemedel till apoteket

Privatpersoner kan föra oanvända och gamla läkemedel utan avgift till apoteket, varifrån de förs vidare till avfallshantering för farliga ämnen.

Inte ens oöppnade förpackningar kan ersättas, eftersom läkemedel som varit hos kunder inte får säljas igen. Detta baserar sig på läkemedelslagen och myndigheternas direktiv.

Apoteket tar endast emot läkemedel, febertermometrar som innehåller kvicksilver samt sprutor och nålar. Apoteket tar inte emot annat avfall, såsom kemikalier, hårlacksflaskor, batterier eller batteridrivna termometrar. Bassalvor och kosmetika kan förstöras normalt med hushållsavfallet.

Gör såhär:

  • Ta bort etiketter från läkemedelsförpackningar
  • För läkemedlen till apoteket i en plastpåse.
  • Tabletter och kapslar kan avlägsnas från ursprungsförpackningen. Blisterförpackningar behöver inte tömmas. För tomma glasburkar till glasinsamlingen. Tomma plastburkar kan förstöras med hushållsavfallet.

Returnera i skilda förpackningar:

  • Sprutor och nålar i en ogenomtränglig förpackning, t.ex. en tom plastflaska eller glasburk.
  • Jod, läkemedel som innehålle jod (mm. Jodix, Betadine ja Iodosorb) i orginalförpackningar i en skild plastpåse.
  • Flytande ämnen i orginalförpackningar i skild plastpåse.
  • Sytostatika läkemedel (som används i cancervård) och t.ex. läkemedel som innehåller metotreksat i orginalförpackningar i en skild plastpåse.
  • Läkemedelsaerosoler i en skild plastpåse
  • Kvicksilver febertermometrar (söndriga i t.ex. en sluten glasburk)