Förebygg influensa – vaccinera dig?

INFLUENSAVACCINERING i samband med apoteksbesöket!

I priset för tjänsten ingår VaxigripTetra-vaccinet, som innehåller två A- och två  B-virustyper.

Skyddet utvecklas på ungefär två veckor.

Tjänstens pris är ca.  16 €  och den innehåller vaccinet och vaccineringen.

Varför?

Vaccin är det bästa skyddet mot influensa.

Influensavaccinet minskar

  • antalet dödsfall som beror på influensa samt antalet fall som kräver sjukhus- och anstaltsvård
  • incidensen av allvarlig influensa
  • antalet följdsjukdomar, såsom lunginflammation och luftrörskatarr
  • antalet influensasmittor: då den vaccinerade inte själv blir sjuk smittas inte heller andra