Apteekin tarjoamat asiantuntijapalvelut

 

”Oletko huolissasi läheisesi lääkkeiden käytöstä?”

 

Lääkityksen tarkistuspalvelu 

Laakityksen_tarkistus_logo_teksti

 • Selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset lääkehoidot ja yhteensopimattomuudet
 • Varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin
 • Huomioidaan miten lääkkeet soveltuvat erityisesti iäkkäämmille

Asiakkaan saamat hyödyt

 • Turvallisempi ja tarpeita vastaava lääkehoito
 • Sopimattomien lääkkeiden ja ongelmakohtien selvittäminen
 • Lääketietämyksen lisääntyminen
 • Lääkeottoajankohdat ovat suositusten mukaisia

Kuka tekee?

 • Arvioinnin tekevät lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden suorittaneet (1.5 v koulutus) farmasistit

Kohderyhmä 

 • Arvioinnista hyötyvät erityisesti iäkkäät, jotka käyttävät useita lääkkeitä, sairastavat useita eri sairauksia tai ovat saaneet lääkkeistä haittavaikutuksia
 • Palvelusta on hyötyä myös iäkkäille ja omaishoitajille, jotka huolehtivat läheistensä lääkehoidosta

Hinta

 • 230 € (sis. 24 % alv.)

Muuta erityistä 

 • Varaa aika palveluun käymällä apteekissa tai soittamalla (06) 823 4300
 • Palveluun kuuluvat alkukeskustelu (n. 20 min.), lääkityksen arviointi, kirjallinen raportti ja loppukeskustelu apteekilla (n. 30 min.)

 

Reseptien uusiminen

 • Jos käytte säännöllisesti lääkärissä (vähintään kerran vuodessa), mutta reseptejä pitää uusia lääkärikäyntien välissä, voitte tuoda reseptit myös apteekkiin uusittavaksi. Me otamme yhteyttä lääkäriin puolestanne
 • Tuokaa resepti uusittavaksi apteekkiin ennen kuin lääkkeet ovat loppuneet. Uusimiseen on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa. Terveyskeskuslääkäreiden kirjoittamat reseptit viemme terveyskeskukseen iltapäivällä ja saamme ne takaisin noin viikon kuluttua. Sairaalan ja yksityisten lääkäriasemien lääkäreille soitamme arkipäivisin klo 13 jälkeen, tai sen mukaan miten lääkäri on tavoitettavissa. Jos kuulut johonkin työpaikkaterveysasemalle niin sinun pitää itse viedä reseptisi uusittavaksi sinne
 • Reseptien uusimismaksu on 2 euroa lääke, kuitenkin eninään 5 euroa  henkilöltä. Lisäksi lääkäri voi periä oman palkkionsa uusinnasta
 • Kaikkia reseptejä ei voida uusia apteekin kautta. Esimerkiksi antibioottikuureja lääkärit eivät uusi potilasta näkemättä. Keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeitä ja voimakkaita kipulääkkeitä) ei voida uusia puhelimitse. Ottakaa tällaisissa tapauksissa yhteyttä suoraan lääkäriin
 • Voit lähettää sähköiset reseptisi uusittavaksi terveyskeskukseen omaan tiimiin kotikoneeltasi. Sähköisen reseptin lähettäminen uusittavaksi onnistuu kirjautumalla Omakantaan (www.kanta.fi).Omakanta tarjoaa uudistamispyynnön vastaanottavaksi yksiköksi ensisijaisesti sitä yksikköä, jossa resepti on määrätty. Voit halutessasi vaihtaa uusimispyynnön vastaanottavaa yksikköä. Huomaathan, että kaikki organisaatiot eivät ota vastaan uusimispyyntöjä. Sähköisen reseptin voi lähettää uusittavaksi, jos olet joskus ostanut lääkettä kyseisellä reseptillä ja reseptin kirjoittamisesta on kulunut alle 16 kuukautta.

Lääketurvapalvelu (lääkehoidon kokonaisarviointi)

 • Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on kyse perusteellisesta potilaan lääkehoidon arvioinnista. Tavoitteena on lisätä potilaan hyvinvointia ja elämänlaatua, parantaa lääketurvallisuutta sekä alentaa lääkekustannuksia. Arviointi helpottaa ongelmakohtien ja ratkaisujen löytämistä lääkehoidossa ilmenevissä solmukohdissa

 • Lääkehoidon kokonaisarviointi soveltuu hyvin iäkkäälle tai nuoremmallekin potilaalle, jolla on käytössään useita lääkkeitä. Ongelmat lääkehoidon toteutumisessa ja hoitoon sitoutumisessa, tai epäilyt lääkityksen yhteis- ja haittavaikutuksista ovat hyviä syitä arvioinnin toteuttamiselle. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa keskitytään lääkehoidon kokonaisuuteen, ottaen huomioon sairaudet, lääkitykset ja laboratoriotulokset
 • Erikoispätevyyden ovat saaneet farmaseuttimme Sari Koskela-Björk ja proviisori Paula Henriksen. Apteekissamme vain erikoistumiskoulutuksen suorittaneet henkilöt tekevät lääkehoidon arviointia
 • Asiakkaalle tehdään laaja haastattelu, ja arviointityön jälkeen asiakas saa itselleen raportin ja suositukset lääkehoidolle. Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu edellyttää, että asiakkaalla on hoitava lääkäri, jonka kanssa farmasisti voi keskustella lääkityksestä
 • Kysy apteekissa lisää lääkehoidon kokonaisarviointipaketin sisällöstä. Laajan arvioinnin hinta asiakkaalle on 50 €/tunti (keskimäärin 8 tuntia eli noin 400 €). Hinta voidaan laskuttaa useammassa erässä
 • Voit varata ajan lääkehoidon kokonaisarviointiin apteekiltamme (06) 823 4300

Koneellinen annosjakelu

 • Apteekin annosjakelupalvelulla pyritään helpottamaan asiakkaan lääkkeiden ottamista eri vuorokaudenaikoina ja turvaamaan lääkityksen oikeellisuus sekä tuoda säästöjä lääkekustannuksiin
 • Lääkejakelua aloitettaessa apteekki selvittää asiakkaan käyttämien lääkkeiden tarpeellisuuden ja lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset. Jatkossa apteekki säilyttää asiakkaan reseptejä, huolehtii säännöllisesti käytettävien lääkkeiden tilaamisesta ja jakelusta sekä reseptien uusimisesta. Asiakkaalle lääkkeet toimitetaan kahden viikon erissä kerta-annospusseihin pakattuna ja hän saa lääkkeiden mukana lääkityskortin, jossa on aina ajan tasalla olevat tiedot lääkityksestä. Lääkejakelusta peritään annosjakelupalkkio 8,50 € viikossa. Tietyin kriteerein KELA korvaa jakelumaksusta osan ja apteekki huolehtii korvauksen hakemisesta. Toimitettujen lääkkeiden hinta laskutetaan asiakkaalta 3 kuukauden jaksoissa. Kysy apteekissa lisää annosjakelun eduista ja käytännön yksityiskohdista

Irti tupakasta – yksilöllinen tupakoinnin vieroituspalvelu

 • Palvelu tarjoaa yksilöllistä ja asiantuntevaa ohjausta nikotiinikorvaustuotteiden valintaan ja muitakin vinkkejä lopettamispäätöksen tueksi. Oman tukihenkilön kanssa sovitaan, kuinka tupakastavieroitus toteutetaan. Ohjelma kestää tarpeen mukaan noin 3-6 kuukautta. Ohjelman aikana on mahdollisuus häkä- ja mikrospirometriamittauksiin. Palvelun hinta on 10 euroa/tapaamiskerta (yht. n. 6 kertaa)

Paino hallintaan

 • Kysy lisää apteekista ja ilmottaudu mukaan seuraavaan alkavaan painonhallintaryhmään. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja kurssi maksaa ainoastaan 90€